30.

juni 2022.

Asset 2.png

Promjene koje dolaze neće biti prirodne i spontane, već će zahtijevati nove liderske vještine. Oni koji prepoznaju prilike i na vrijeme se  pripreme, mogu da ostvare značajnu korist.

Tema CEO Summita:

Transformacijsko liderstvo: Optimizacija ljudskog potencijala

 

Summit će pružiti Izvršnim direktorima i donosiocima izvršnih odluka priliku da istraže imperativ vodstva za organizacionu i sektorsku transformaciju.

CEO Summit Sarajevo - Summit privrednih lidera iz BiH i regiona

info 2022.png

Treći CEO Summit Sarajevo - Samit privrednih lidera regiona, održat će se 9. junau hotelu Hills, u organizaciji regionalnog trgovačkog magazina InStore i marketinške agencije Altermedia.

 

CEO lideri, kompanije koje vode i države u kojima posluju nalaze se pred velikim izazovom, i godinu dana od proglašenja globalne pandemije izazvane virusom COVID-19. No, i u tim otežanim uslovima, koje mnogi ekonomisti porede sa Velikom recesijom, postoje kompanije koje su uspjele, ne samo da održe biznis, već i da ga unaprijede i ostvare značajan rast, koji duguju brzom prilagođavanju novoj ekonomskoj realnosti i inovacijama. Četvrta industrijska revolucija, međutim, nije zaustavljena zbog pandemije. Naprotiv, ubrzana je i postala je conditio sine qua non uspješnog biznisa. 

 

Situacija u kojoj se danas nalazi svijet mogla bi se okarakterisati kao Novi početak, jer ta „nova normalnost“ utječe na nove radne i životne navike, na nove izvore prihoda, nove, neplanirane troškove, a u isto vrijeme nameće i potrebu vlada da budu aktivnije u nastojanju da se ublaže posljedice pandemije i stvore uslovi za brži privredni oporavak, koji će nakon toga uslijediti.

Cilj konferencije jeste ujedinjenje uspješnih lidera i kompanija, kako bi se pokrenula pozitivna kretanja i opstanak privrede u cijelosti. 

 

- Konferencija će u cijelosti biti prilagođena hibridnom konceptu događaja. -

pozadina-01.png

Kome je namijenjena konferencija?

✔ direktorima kompanija
✔ top menadžmentu iz realnog i uslužnog sektora

✔poduzetnicima iz svih grana privrede

✔ članovima Upravnih i Nadzornih odbora

✔ predstavnicima državnih institucija, diplomatskom koru

KONTAKT

Altermedia d.o.o.

Hasana Brkića 2, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 710 616
Fax: +387 33 710 615

info@altermedia.ba
administracija@altermedia.ba