top of page
Asset 4.png

Branimir Muidža

generalni direktor Tvornice cementa Kakanj i General Manager HeidelbergCement grupe u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

Branimir Muidža je generalni direktor Tvornice cementa Kakanj i General Manager HeidelbergCement grupe u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Također je član Upravnog odbora kompanija TBG Beton d.o.o. Zagreb i Dunav-Drava cement d.o.o. Zagreb, te prokurist kompanije TBG BH d.o.o. Diplomu ekonomista stekao je na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli, Univerziteta u Rijeci, u Hrvatskoj. Muidža je od 1996. i ovlašteni posrednik za trgovanje vrijednosnim papirima u Hrvatskoj. Predsjednik je Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine, član Upravnog odbora Udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa i predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

bottom of page