top of page
Asset 4.png

dr. sc. Ermin Cero

Savjetnik kompanije Dun & Bradstreet d.o.o.

Dr. sc. Ermin Cero, savjetnik kompanije Dun & Bradstreet d.o.o., u proteklih je 16 godina obavljao izvršne funkcije u oblasti finansija i marketinga u nekoliko velikih domaćih i stranih kompanija u automobilskom, IT i FMCG sektoru. Njegovo bogato radno iskustvo uključuje i konsultantske angažmane u brojnim međunarodnim organizacijama i projektima (OSCE, USAID, UNDP, Američka ambasada). Područja stručnosti dr. sc. Cere uključuju razvoj strategija i finansijsko upravljanje za organizacije u privatnom i javnom sektoru, sa posebnim naglaskom na maksimiziranje prihoda, optimizaciju troškova, fiskalne odnose i strateško planiranje. Pored rada u privatnom sektoru, gospodin Cero je i docent iz oblasti menadžmenta na Internacionalnom Burch Univerzitetu gdje je predavač na dodiplomskom i MBA studiju.

bottom of page