top of page
Asset 4.png

Samir Mustafić

CEO / ASA Banka d.d. Sarajevo

Samir Mustafić, Predsjednik Uprave ASA Banke posjeduje bogato iskustvo u oblasti bankarstva i finansija gdje je kroz svoj dugogodišnji rad ostvario izuzetne poslovne rezultate.

Kroz akvizicije koje je predvodio, ASA Banka se pozicionirala kao najveća domaća banka u BiH i značajno učvrstila tržišnu poziciju. Uspješno je rukovodio procesima integracije i razvoja poslovanja, kao i značajnog jačanja tržišne pozicije ASA Banke u BiH. Posljednjim poslovnim potezom pozicionirao je ASA Banku među TOP 3 najveće banke na tržištu BiH.

Pored navedenog obnašao je funkciju Direktora ASA Leasing-a. Za Predsjednika Uprave ASA Banke imenovan je u augustu 2016. godine, od kada Banka bilježi kontinuirani rast.

Samir Mustafić je stručnjak u oblasti bankarstva, investicija i tržišnih tokova. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na University of Applied Sciences u Frankfurtu, te zvanje Magistar ekonomskih nauka na University of Deleware - Ekonomski Fakultet Sarajevo. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

bottom of page