AGENDA

Tema CEO Summita:

Transformacijsko liderstvo: Optimizacija ljudskog potencijala

 

Summit će pružiti Izvršnim direktorima i donosiocima izvršnih odluka priliku da istraže imperativ vodstva za organizacionu i sektorsku transformaciju

10:00 - 10:05

10:05 - 10:25

10:25 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 11:50

11:50 - 12:30

12:30 - 13:10

13:10 - 13:50

13:50 - 14:10

14:10 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:30

15:30

Uvodno obraćenje organizatora

Inspiracija: Kako firma nakon 20 godina postojanja može i dalje biti agilna

Emir Arslanagić - Qualys

Postanite firma vođena podacima snagom umjetne inteligencije

Katarina Raičević - Dun&Bradstreet

Vođenje u „Novom normalnom“: Kako se CEO prilagođavaju promjenjivim trendovima Panel diskusija

Snježana Kopruner - GS TMT

Samir Jusufović - BH Telecom

Mirad Maglić, Microsoft BiH

Coffee break

Digitalizacija

Intervju one to one s Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank

Značaj društveno odgovornog poslovanja - Petar Ćorluka, Violeta

CEO women forum – Liderice novog doba

Panel diskusija

Dragana Kosić - Sector Security

Alma Kratovac - Oriflame BH d.o.o.

Adisa Karahodzić - Koteks d.o.o.

Coffee break

Gdje je BIH danas, a gdje bi trebala da bude; koje su obaveze i šta je cilj povećanja udjela u potrošnji energije iz OIE u BiH

Nihad Harbaš - nLogic Advisory

Globalna energetska tranzicija - šta to znači za investitore i kompanije u BiH

Manuela Naessl - EBRD

ABSL - BiH - nova lokacija za uvoz digitalnih poslova, panel diskusija

CEO, networking lunch

Grupna kotizacija za KOMPANIJE 

Iznos kotizacije 495,00KM + PDV 17% 

 

(uz mogućnost da CEO kompanije fizički prisustvuje konferenciji, a ostatak tima će imati pristup linku LIVE streaming-a)