top of page

Dragana Kosić

Sector Security

Dragana Kosić
Generalni direktor Sector Security

Rođena 1985. godine u Banjoj Luci. Nakon završenog fakulteta, kao najbolji student, zasniva radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Tokom desetogodišnje karijere, u policiji, radila je na nekoliko pozicija te bila član više radnih grupa za izmjene i dopune zakona na nivou Bosne i Hercegovine.
Zvanje magistra pravnih nauka stiče na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nakon čega upisuje doktorat na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Autor je monografije te više stručnih i naučnih radova iz oblasti krivičnog prava. Član je Istraživačkog centra Banja Luka, Think/Tank Banja Luka.
Početkom 2018. godine karijeru nastavlja u kompaniji Sector Security koja na tržištu Bosne i Hercegovine uspješno posluje preko 20 godina i danas predstavlja lidera iz oblasti fizičke i tehničke zaštite i sigurnosti sa 1400 zaposlenih i preko 5000 aktivnih klijenata.
Dobitnica je Priznanja za najuspješniju ženu u privredi Republike Srpske za 2020. godinu, koje dodjeljuje Privredna komora Republike Srpske.

Dragana Kosić
bottom of page