top of page

Manuela Naessl

EBRD

Manuela Naessl, Šefica ureda za BiH EBRD

Ima više od petnaest godina iskustva u razvojnom bankarstvu s fokusom na infrastrukturu i energetski sektor. Prije toga, Manuela je imala sjedište u Londonu, obnašajući dužnosti pomoćnog direktora za politiku i partnerstvo, savjetnika potpredsjednika i glavnog bankara u poslovnoj grupi za energiju i održivu infrastrukturu. U tim ulogama radila je na projektnom finansiranju i zajmovima javnog sektora u Egiptu, Ukrajini, Gruziji, Turskoj, Azerbejdžanu i Mongoliji i koordinirala je plan reagovanja izbjeglica od 900 miliona eura, s investicijama u Jordanu, Turskoj i Libanonu. Takođe je vodila angažmane za reformu strateške politike sa vladama u regionu i uspostavila nova donatorska partnerstva. Manuela je započela karijeru kao ekonomista u Odjelu za energiju i klimatske promjene britanske vlade, a kasnije je radila u Odjelu za energetiku Južne Azije Svjetske banke. Njemačka državljanka, magistrirala je međunarodnu ekonomiju i stekla MBA na London Business School.

Manuela Naessl
bottom of page