top of page

Nihad Harbaš

CEO nLogic Advisory

Nihad Harbaš
CEO, konsultant i stručnjak za EE i OIE nLogic Advisory

Jedan od vodećih stručnjaka u oblasti energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini. Nalazi na listi stručnjaka iz navedenih oblasti u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču. Radi na projektima reforme energetskog sektora u BiH prema najboljim praksama EU, a uključen je i u projekte na području Zapadnog Balkana, EU i šire. Kao stručnjak Međunarodne agencije za obnovljivu energiju učestvuje u projektima solarnih, vjetro, hidro elektrana, biomase i biogasa širom Svijeta.Trenutno kao CEO vodi konsultantsku kuću ili tzv. prvi BH “Think Tank” nLogic Advisory čiji je i osnivač.Trenutno je angažovan i kao savjetnik na nekoliko projekata koje implementiraju domaće i međunarodne organizacije, a kao tehnički ekspert za Bosnu i Hercegovinu implemetira EBRD-ov projekat finansiranje zelene ekonomije zapadnog Balkana (WB GEFF) sa fokusom na stambeni sektor u vrijednosti od 22 miliona eura za BiH.

Nihad Harbaš
bottom of page