top of page

Samir Jusufović

BH Telecom

Samir Jusufović
Izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima

Samir Jusufović rođen je 1982. godine u Jajcu.
Stručno zvanje diplomiranog pravnika je stekao 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2011. godine uspješno polaže pravosudni ispit pred komisijom Federalnog ministarstva pravde.
Kao stipendista Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, 2007. godine kao pripravnik započinje svoju poslovnu karijeru u ovoj kompaniji nakon čega obavlja poslove stručnog saradnika – pripravnika u Izvršnoj direkciji za pravne, kadrovske i opšte poslove. Od 2011. godine obavlja poslove samostalnog stručnog saradnika, a od 2013. poslove koordinatora u Sektoru za pravne poslove.
2015. godine biva imenovan za šefa Kabineta generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i poslove iz te nadležnosti obavlja do 2018. godine.
U decembru 2018. godine, imenovan je za izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima.

Samir Jusufović
bottom of page